Medya planlaması reklamcının mesajını hedeflediği kișilere ulaștırmak üzere, medyanın ne șekilde kullanılması gerektiğinin belirleme sürecidir. Bu süreç bir plan üzerine toplanmıștır. Bir medya planı olușturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır, daha sonra bu amaçları gerçekleștirmek için medyanın bize en iyi nasıl yardımcı olacağı belirlenir. Her reklamın ulașmak istediği 'hedef kitle' olarak belirli özelliklere sahip gruplar vardır. Görevimiz, medyanın farklı planlarını bir araya getirerek, reklam mesajının hedef kitleye nerede, ne zaman ve ne frekansta karșılașacağını belirlemektir.