Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme șeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiș ve genellikle değișmez bir ifadedir.

Öyle ki etkili ve özgün bir kurumsal kimlik size çok șey katacaktır. Sizlere sirketiniz için prestij kaynağı olan, müșterilerinize güven veren özgün kurumsal kimlik çalıșmaları sunuyoruz.